fbpx

Политика за защита на лични данни

За мен е важно да бъдете защитени

Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга и избора, който сте свързали с тези данни.
Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата Декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата Декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите Общи условия, достъпни от https://dobroslava.bg

Дефиниции

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни означава данни за жива личност, която може да бъде идентифицирана от тези данни (или от тези и друга информация, която е на нашето притежание или е вероятно да стигне до наше достояние).

ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Данните за използването са автоматично събрани данни, генерирани от използването на услугата или от самата инфраструктура на услугата (например продължителността на посещението на страница).

БИСКВИТКИ

“Бисквитките” са малки парчета данни, съхранени на устройството на потребителя.

КОНТРОЛЕР ЗА ДАННИ

Контролер на данни означава лице, което (самостоятелно или съвместно с други лица) определя целите и начина, по който личните данни са или ще бъдат обработвани.
За целите на настоящата Декларация за поверителност, ние сме администратор на данни на вашите данни.

ДИСТРИБУТОР НА ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ)

Процесор на данни (или доставчик на услуги) означава всяко лице (различно от служител на администратора на данни), което обработва данните от името на администратора на данни.
Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме данните по-ефективно.

ПРЕДМЕТ ЗА ДАННИ

Предмет на данните е всяко физическо лице, което е обект на лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛ

Потребителят е лицето, използващо нашата услуга. Потребителят съответства на субекта на данни, който е обект на лични данни.

ВИДОВЕ СЪБИРАНИ ДАННИ

Лични данни
При използването на нашата услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас (“Лични данни”). Информацията за лична идентификация може да включва, но не се ограничава до:
Имейл адрес
Име и фамилия
Бисквитки и данни за използването
Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете от получаването на всички или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за отказване от абонамента или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме.
Данни за използването
Също така може да събираме информация за начина, по който е достъпна и използвана услугата (“Данни за използването”). Тези данни за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Използваме “бисквитки” и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата услуга и да държим определена информация.

“Бисквитките” са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Технологиите за проследяване също са използвани като маяци, маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички “бисквитки” или да посочи кога е изпратена “бисквитка”. Ако обаче не приемате “бисквитки”, може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за “бисквитки”, които използваме:
Бисквитки за сесии. Използваме “бисквитки” на сесия, за да обслужваме нашата услуга.
Предпочитани “бисквитки”. Ние използваме “Предпочитани бисквитки”, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
Бисквитки за сигурност. Използваме “Бисквитки за сигурност” за целите на сигурността.
Използване на данни
Dobroslava.bg използва събраните данни за различни цели:

Да предоставяме и поддържаме нашата услуга
Да ви уведомяваме за промени в нашата услуга
За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да направите това
Да предоставя поддръжка на клиенти
Да събираме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
Да следим използването на нашата услуга
Да открива, предотвратява и адресира технически проблеми
Да ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация
Запазване на данни
Dobroslava.bg ще запази вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите Лични данни до степента, необходима за спазването на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.
Dobroslava.bg също ще запази данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за използването обикновено се запазват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Трансфер на данни
Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към – и поддържана на – компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези, които са от вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън ЕС и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително лични данни, в ЕС и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.
Dobroslava.bg ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази Политика за защита на личните данни и няма да се извърши прехвърляне на лични данни към организация или страна, освен ако няма адекватен контрол включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

БИЗНЕС СДЕЛКА

Ако Dobroslava.bg участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ще ви уведомим преди Вашите лични данни да станат предмет на различна Политика за поверителност.

ОПОВЕСТЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА

При определени обстоятелства, от Dobroslava.bg може да се изисква да разкрие личните Ви данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (например съд или правителствена агенция).
ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Dobroslava.bg може да разкрие вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:

да спазвате правно задължение
Да защитава и защитава правата или собствеността на dobroslava.bg
Да се предотврати или разследва възможни нарушения във връзка със Службата
Да защитава личната безопасност на потребителите на услугата или на обществеността
За да се предпазите от правна отговорност
Сигурност на данните
Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по Интернет, нито методът за електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Сигнали “Не проследявай”
Не поддържаме “Не проследявай” (“DNT”). Не проследяване е предпочитание, което можете да настроите в уеб браузъра си, за да информирате уебсайтове, които не искате да бъдат проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Не проследявайте, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

Вашите права
Dobroslava.bg има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.
Когато е възможно, можете да актуализирате личните си данни директно в секцията “Настройки на профила”. Ако не можете да промените личните си данни, моля, свържете се с нас, за да извършите необходимите промени.
Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с нас.
При определени обстоятелства имате право:

За да получите достъп и да получите копие от личните данни, които държим за вас
Да поправите каквито и да било лични данни, които са за вас, неточни
За да поискате изтриването на лични данни за вас
Имате право на преносимост на данните за информацията, която предоставяте на Dobroslava.bg. Можете да поискате да получите копие от личните си данни в често използван електронен формат, за да можете да го управлявате и премествате.

Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Доставчици на услуги
Можем да използваме компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата услуга (“доставчици на услуги”), да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

АНАЛИЗИ

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

Google Анализ
Google Анализ е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.
Можете да се откажете от извършването на активността си в услугата на Google Анализ, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Анализ. Добавката не позволява JavaScript JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Анализ информация за активността на посещенията.
За повече информация относно практиките на Google за поверителност, моля, посетете уеб страницата на Google за поверителност и условия: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

ПОВЕДЕНИЕ

Dobroslava.bg използва услуги за ремаркетинг, за да рекламирате на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата услуга. Ние и нашите доставчици на трети страни използват “бисквитки” за информиране, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните ви посещения в нашата услуга.
Facebook
Услугата за ремаркетинг в Facebook се предоставя от Facebook Inc.
Можете да научите повече за рекламирането въз основа на интереси от Facebook, като посетите тази страница: https://www.facebook.com/help/164968693837950 
За да се откажете от рекламите въз основа на интереси в Facebook, следвайте тези указания от Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Facebook се придържа към принципите за саморегулиране за онлайн поведенческа реклама, създадени от Алианса за дигитална реклама. Можете също така да се откажете от Facebook и други участващи компании чрез Алианса за дигитална реклама в САЩ http://www.aboutads.info/choices , Алиансът за дигитална реклама на Канада в Канада http://youradchoices.ca/ или Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама в Европа http://www.youronlinechoices.eu/ или откажете да използвате настройките на мобилното си устройство.
За повече информация относно практиките за защита на личните данни във Facebook, моля, посетете Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Pinterest
Услугата за ремаркетинг Pinterest се осигурява от Pinterest Inc.
Можете да се откажете от рекламите въз основа на интереси на Pinterest, като активирате функцията “Не проследявай” на уеб браузъра си или като следвате инструкциите на Pinterest: http://help.pinterest.com/bg/articles/personalization-and-data 

ПЛАЩАНИЯ

Можем да предоставяме платени продукти и / или услуги в рамките на Услугата. В този случай ние използваме услуги на трети страни за обработка на плащания (напр. Обработващи плащания).
Няма да съхраняваме или събираме данните за картата си за плащане. Тази информация се предоставя директно на нашите трета страна процеси на плащане, чието използване на вашата лична информация се регулира от тяхната Декларация за поверителност. Тези платежни процесори се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури сигурно боравене с платежната информация.

Връзки към други сайтове
Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.
Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

Защита на децата
Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 13 години (“деца”).

Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца ни са предоставили лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в тази политика за поверителност
Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или предупреждение за нашата услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализират “датата на влизане в сила” в горната част на тази Декларация за поверителност.
Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всички промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас
Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас:
e-mail: connect@dobroslava.bg